II Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza

Opublikowano 2018-04-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Tematem przewodnim konkursu są „Oblicza Europy”.

Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu – zasięg ogólnokrajowy.

Do konkursu można zgłaszać prozę o objętości od 10 tys. do 30 tys. znaków. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
I nagroda: 5.000 zł
II nagroda: 3.000 zł
III nagroda: 2.000 zł