II Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

Opublikowano 2017-05-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma K2online.pl z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs można przesyłać opowiadania nawiązujące do tematu „Witraż piękny i nieznany”. 

Objętość tekstu nie może przekraczać 100.000 znaków. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł
• II nagroda: 1.000 zł
• III nagroda: 500 zł
• 4 wyróżnienia po 200 zł

Wszystkie nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane w nakładzie co najmniej 1000 egz. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31