I Wolbromska Jesień Poetycka

Opublikowano 2019-07-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Wolbromiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze nawiązujące do hasła „Małe ojczyzny i wielkie miłości”.

Hasło można interpretować zarówno całościowo, jak i częściowo; można pisać o kraju, jak i regionie, mieście, wsi, domu czy innych, mniej oczywistych małych ojczyznach i wielkich miłościach. W kategorii regionalnej mile widziane wiersze dotyczące terenu województwa małopolskiego.

Prace można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach: regionalnej (kategoria przeznaczona dla autorów z województwa małopolskiego) oraz ogólnopolskiej.

Nagrody

• Kategoria ogólnopolska
I miejsce: 300 zł oraz nagrody rzeczowe
II miejsce: 200 zł oraz nagrody rzeczowe
III miejsce: 100 zł oraz nagrody rzeczowe

• Kategoria regionalna
I miejsce: 300 zł oraz nagrody rzeczowe
II miejsce: 200 zł oraz nagrody rzeczowe
III miejsce: 100 zł oraz nagrody rzeczowe

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym.