I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Maria Janusza Kawałko

Opublikowano 2018-08-06

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Rejowcu, Chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 wierszy klasycznych. 

Cechy wiersza klasycznego: regularna, stroficzna budowa, rymy, brak lub niewielka ilość neologizmów, szyk przestawny.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma płaskorzeźbę Białego Kruka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 zł.
Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31