I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „debiutJana"

Opublikowano 2022-04-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które nie opublikowały jeszcze własnego tomu poetyckiego.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres mailowy organizatora zestawu 15 wierszy.

Utwory mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej, a także nagradzane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: Karol Maliszewski, Jacek Dehnel, Andrzej Saramonowicz, Ireneusz Domański, Paweł Podlipniak.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2022 r.

Nagrody
• I nagroda – 3.000 zł i publikacja tomiku poetyckiego
• II nagroda – 2.000 zł i publikacja arkusza poetyckiego
• III nagroda – 1.000 zł

Strona konkursu