I Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Opublikowano 2019-05-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni twórcy, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego.

Opis
Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach:

• liryka – autorskie tomy poezji składające się z maksymalnie pięćdziesięciu wierszy;
• epika – powieści lub zbiory opowiadań liczące maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami;
• esej – zbiory esejów liczące maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami.

Utwory należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 czerwca 2019 do godz. 18.00.

Nagrody
Zwycięskie książki zostaną wydane w nowej serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”. Instytut Literatury zapewnia fachową redakcję i oprawę graficzną, a także promocję. Przewidziane jest honorarium autorskie.