I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Opublikowano 2020-11-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” i  „młodzież w wieku od 12 do 18 lat”.

Opis

Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości  Wandy Dobaczewskiej [właśc. Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, ur. 24 sierpnia 1892, zm. 23 listopada 1980], polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury.

W roku 2020 mija setna rocznica od debiutu literackiego Wandy Dobaczewskiej (z domu Niedziałkowskiej), która swoją drogę literacką rozpoczęła od wydania tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca” w 1920 roku w Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: poetyckiej i prozatorskiej.  W kategorii poetyckiej można zgłosić trzy wiersze, w prozatorskiej – tekst o objętości do 3 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać listownie lub mailem (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Prace można przesyłać do 30 marca 2021 roku.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Strona konkursu