Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ

Opublikowano 2018-01-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik.

Opis
Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki napisanej i wydanej po polsku po raz pierwszy w 2017 r.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Do zgłoszenia należy dołączyć 12 egz. książki (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca otrzyma statuetkę Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40.000 zł.