Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ – edycja 2020

Opublikowano 2020-01-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik.

Opis
Nagroda zostanie przyznana autorowi najlepszej biografii napisanej po polsku i wydanej po raz pierwszy w roku 2019. 

Książki do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim oraz członkowie Kapituły.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 10 egz. książki (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Autor najlepszej biografii otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2020 r.

Strona Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz