„Genialne Akapity” konkurs na powieść

Opublikowano 2021-10-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Akapit Press.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać współczesne powieści o dowolnej tematyce.

Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale od 200.000 do 600.000 znaków ze spacjami.

Utwór nie może być wcześniej publikowany, zarówno w całości, jak i we fragmentach.

Prace należy przesyłać mailem. Do powieści należy dołączyć streszczenie o objętości do 4.000 znaków ze spacjami.

Termin
Konkurs trwa do 17 grudnia 2021 r.

Nagrody

Nagroda główna
– wydanie książki w 2022 roku. Organizator zapewnia opracowanie tekstu, promocję, dystrybucję i honorarium autorskie.
Dwie nagrody specjalne – publikacja e-booków oraz honoraria autorskie.

Regulamin konkursu