Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

Opublikowano 2021-04-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Gdańsk. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać zbiory wierszy, opowiadania, eseje, wspomnienia, powieści, utwory dramatyczne, reportaże.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięski utwór zostanie wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego autor otrzyma 50 egzemplarzy.

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu