Fantazje Zielonogórskie 2022

Opublikowano 2022-03-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać opowiadania fantastyczne inspirowane historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.

“ Tematem przewodnim 12. edycji Fantazji Zielonogórskich jest szeroko rozumiana WOJNA, która może przejawiać się jako walka zbrojna, bohaterskie czyny i nieudane zrywy, opowieści weteranów i pomruki burzy na horyzoncie, niedole cywilów i narady generałów itd. Wszystkie aspekty prawdziwej bądź fikcyjnej wojny będą akceptowane. Pomimo wprowadzonej konwencji praca musi wciąż nawiązywać do Zielonej Góry. 

Objętość opowiadania nie może przekraczać 35 tys. znaków.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 złotych oraz statuetkę Zielonogórskiej Wiedźmy.

Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Termin
Prace można przesyłać do 30 czerwca 2022 r.

Strona konkursu