Debiut Pro Libris

Opublikowano 2022-11-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób, które są przed debiutem książkowym i mieszkają w województwie lubuskim lub wywodzą się z tego regionu.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie:

• poezja – od 30 do 40 wierszy,
• proza (opowiadania, esej, reportaż itd.) – od 20 do 50 stron maszynopisu,
• dramat – od 20 do 50 stron maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej, wystawiane w formie sztuki teatralnej ani nagradzane w konkursach.

Prace należy dostarczyć do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Termin
Termin zgłaszania prac mija 15 marca 2023 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „uczestnicy w wieku od 15 do 25 lat” oraz „uczestnicy w wieku od 26 lat”.

W każdej kategorii nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w nakładzie 200 egzemplarzy.

Strona konkursu