AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

Opublikowano 2021-01-24

Opis

Organizatorem konkursu jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Fundatorem Nagrody jest Miasto Bydgoszcz.

Festiwal Prapremier organizowany od 20 lat przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy pragnie wrócić do swoich korzeni i skupić się na nowych tekstach dramatycznych wyznaczających kierunki rozwoju współczesnego teatru. W obrębie nowych tekstów dramatycznych chcemy poszukiwać nowego języka i nowych form teatru. Wierzymy, że dziś, po 30 latach od zmiany ustrojowej, Polska może stać się swoistym centrum współczesnego dramatu i teatru, dlatego właśnie powołujemy międzynarodową nagrodę dramaturgiczną - "AURORA - Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy" przyznawaną za wybitny dramat współczesny. Aurora to z jednej strony symbol zorzy polarnej, świtu i odnowy, z drugiej zaś to symbol rewolucji - idee bliskie Teatrowi Polskiemu.

Konkurs skierowany jest do autorów tekstów dramatycznych z następujących krajów: Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Gruzja, Armenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Albania, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Rumunia, Macedonia, Słowenia, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Turkmenistan.

Do konkursu można zgłaszać teksty dramatyczne w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim.

Jury oceni nadesłane prace i wybierze pięciu finalistów. Teksty wybranych autorów zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie Festiwalu Prapremier. 

Zwycięzcę konkursu wybierze Kapituła Nagrody w składzie: Swiatłana Aleksijewicz (pisarka białoruska, laureatka Nagrody Nobla), Davit Gabunia (uznany pisarz i dramatopisarz gruziński), Julia Holewinska (dramatopisarka polska, wicedyrektorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy), Marius Ivaskevicius (wybitny dramatopisarz litewski), Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka rosyjskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).

Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50.000 zł.

Strona konkursu