9. edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej

Opublikowano 2023-01-12

Opis

Organizatorzy
Organizatorami i fundatorami Nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasady konkursu w skrócie

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
1) Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureat otrzyma 60.000 zł.
2) Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40.000 zł dla twórcy w wieku do 35 lat za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie i inne podmioty.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lutego 2023 r.

Strona konkursu