7. konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Opublikowano 2021-04-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać utwory poetyckie i prozatorskie o tematyce zielonogórskiej

Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej).

Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszy: 800-lecia miasta w 2022 i 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r.

Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą oraz dodatkowo mailem.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie książki. Zwycięzca konkursu powinien przekazać organizatorom materiał do druku do 31 maja 2022 roku.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 r.

Regulamin konkursu