61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Czerwonej Róży”

Opublikowano 2020-08-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 roku i starsze.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 2.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 października 2020 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu