6. konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Opublikowano 2020-05-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać utwory poetyckie i prozatorskie o tematyce zielonogórskiej. 

Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej). Tematyka jest w dużym stopniu dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry.

Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą oraz mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest wydanie książki. Zwycięzca konkursu powinien przekazać organizatorom materiał do druku do 31 maja 2021 roku.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2020 r.

Regulamin konkursu