59. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Czerwonej Róży”

Opublikowano 2018-04-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 2.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-31