Skip to main content

55. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opis

15.01.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata.

Do konkursu można zgłaszać wiersze i reportaże.

Poezja – uczestnik może zgłosić od 3 do 5 wierszy. Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Reportaż – do konkursu można zgłosić reportaż prasowy lub internetowy, który został opublikowany w 2023 roku. Tematyka reportażu powinna dotyczyć lokalnych problemów w Polsce. Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagrody
Pula nagród w każdej kategorii wynosi 7.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu 
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.