Advertisement

Advertisement

54. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opis

15.02.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata.

Do konkursu można zgłaszać wiersze i reportaże.

Poezja – uczestnik przesyła od 3 do 5 wierszy. Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Reportaż – do konkursu można zgłosić reportaż prasowy lub internetowy, który został opublikowany w 2022 roku. Tematyka reportażu powinna dotyczyć lokalnych problemów w Polsce. Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagrody
Pula nagród w każdej kategorii wynosi 7.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 kwietnia 2023 r.

Strona konkursu