Skip to main content

53. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Opis

14.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Zakopane.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza 53. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku polskim literackim lub w gwarze góralskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2024 r.

Strona konkursu