53. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opublikowano 2022-05-21

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać wiersze i reportaże.

Poezja – uczestnik przesyła od 3 do 5 wierszy. Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Reportaż – do konkursu można zgłosić reportaż prasowy lub internetowy, który został opublikowany w 2021 roku. Tematyka reportażu powinna dotyczyć lokalnych problemów. Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagrody

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 2.000 zł.

Przewidziane są wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 5 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu