51. Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Rubinową Hortensję”

Opublikowano 2023-01-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs od 3 do 5 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Z okazji 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Organizator wprowadza dodatkową kategorię: „Wiersz o …”. Uczestnicy do podstawowego zestawu wierszy mogą dołączyć wiersz o dziejowości wiedzy i tekstu. Wiersz ten nie może być zgłoszony jako jedyna praca konkursowa autora. W kategorii „Wiersz o...” zostanie przyznana nagroda w wysokości 700 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce: 2.500 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.500 zł

Strona konkursu