51. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opublikowano 2020-06-20

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata. Ponadto co roku będzie ogłaszany temat edycji. W roku 2020 jest to temat: Izolacja mój/nasz świat w pandemii. 

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Poezja – należy przesłać od 3 do 5 wierszy;
• Reportaż – tekst o objętości do 10 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody

• Poezja

Nagroda główna: 1.500 zł
Nagroda II stopnia: 1.000 zł
Nagroda III stopnia: 500 zł
Nagroda publiczności: 500 zł
Wyróżnienie: 250 zł

• Reportaż

Nagroda główna: 1.500 zł
Nagroda II stopnia: 1.000 zł
Nagroda III stopnia: 500 zł
Nagroda publiczności: 500 zł
Wyróżnienie: 250 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 17 października 2020 r.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 września 2020 r.

Strona konkursu