50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opublikowano 2019-05-27

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury pięć wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Wiersze oceni jury w składzie: Kazimierz Nowosielski, Piotr Müldner-Nieckowski i Adam Ziemianin

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• Nagroda główna: 2.000 zł oraz druk tomiku poetyckiego
• 3 wyróżnienia po 1.000 zł
• 3 wyróżnienia po 500 zł
• nagroda publiczności: 500 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 19 października 2019 r.