50. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Opublikowano 2021-01-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Zakopane.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza kolejną, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej. Konkurs jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy niepublikowane wcześniej wiersze.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać listownie (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2021 r.

Strona konkursu