50. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Opublikowano 2021-05-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od 3 do 5 wierszy oraz prozę (legendę, podanie, anegdotę, bajkę, przekaz etnograficzny) o objętości do 10 stron.

Ze względu na rodowód i profil konkursu, tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi, a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.

Termin
Prace można przesyłać do 30 września 2021 r.

Strona konkursu