49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opublikowano 2018-06-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury pięć wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace oceni Jury w składzie:
Kazimierz Nowosielski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, poeta, eseista, krytyk literacki,
Aleksander Jurewicz – poeta i prozaik, laureat nagrody Czesława Miłosza,
Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, autor tekstów piosenek.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• Nagroda główna: 2.000 zł oraz druk tomiku poetyckiego
• 3 wyróżnienia po 1.000 zł
• 3 wyróżnienia po 500 zł
• nagroda publiczności: 500 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 20 października 2018 r.