46. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Opublikowano 2020-08-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 35 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy, w tym jednego o tematyce religijnej lub patriotycznej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze oceni jury w składzie: Przemysław DakowiczKrzysztof Kuczkowski oraz Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku.

Wiersze dotychczasowych laureatów konkursu można przeczytać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe.

Termin
Prace można przesłać do 19 października 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu