Skip to main content

44. Wąglański Konkurs – Maj Poezji

Opis

29.04.2024

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan i Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersze rymowane,
• wiersze białe.

W wybranej kategorii należy przesłać 2 wiersze. 

Tematyka utworów może być dowolna. 

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 550 zł
II miejsce: 450 zł
III miejsce: 400 zł
cztery wyróżnienia po 350 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 550 zł
II miejsce: 450 zł
III miejsce: 400 zł
cztery wyróżnienia po 350 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu