Advertisement

Advertisement

43. Wąglański Konkurs – Maj Poezji

Opis

21.02.2023

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan i Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

WĄGLAŃSKI KONKURS MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wokół Wąglan – na naszej Ziemi Wąglańskiej, Białaczowskiej, Opoczyńskiej – wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki. Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego świata. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersze rymowane,
• wiersze białe.

W każdej kategorii należy przesłać 3 utwory. Tematyka jest dowolna. 

Uczestnik może wybrać jedną lub dwie kategorie.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj (na dole strony).

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu