43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Opublikowano 2017-09-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób, które nie ukończyły 35 lat.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 utworów, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. Przewidziane są również wyróżnienia książkowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-20