43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Opublikowano 2022-07-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

po debiucie – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także na portalach literackich;
debiut – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 wierszy

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie”. 

Termin
Prace można przesyłać do 12 września 2022 roku do godz. 14:00.

Strona konkursu