41. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Opublikowano 2020-07-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• po debiucie – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także na portalach literackich;
• debiut – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 wierszy. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Termin
Prace można przesyłać do 10 września 2020 roku do godz. 14:00.

Strona konkursu