40. Wąglański Maj Poezji

Opublikowano 2020-02-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- wiersze rymowane,
- wiersze białe.

W każdej kategorii można zgłosić od 3 do 5 utworów. Tematyka dowolna.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu). 

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu

Na prośbę Organizatorów konkursu dołączamy protokół Jury 39. Wąglańskiego Maja Poezji.