39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Opublikowano 2018-04-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• po debiucie – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej);
• debiut – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Na konkurs można przesłać nie więcej niż 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-31