38. Wąglański Maj Poezji

Opublikowano 2018-10-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- wiersze rymowane,
- wiersze białe.

Tematyka utworów może być dowolna. W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 wiersze.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu). 

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Regulamin konkursy
strona 1
strona 2Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31