31. Ogólnopolski Turniej Poetycki „Autoportret Jesienny”

Opublikowano 2022-10-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 21 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach poetyckich.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać na adres Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 8 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu