31. Konkurs Literacki „O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów” Brzeg 2022

Opublikowano 2022-07-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.500 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu