29. Ogólnopolski Turniej Poetycki „Autoportret Jesienny”

Opublikowano 2020-10-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Uczestnik musi mieć ukończone 21 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach poetyckich.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać na adres Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 4 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu