30. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Opublikowano 2019-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Konkurs  skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dramaturgią dla młodych, zarówno do zawodowców i uznanych dramatopisarzy, jak i debiutantów. Głównym celem konkursu jest pozyskanie nowych, wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych oraz promowanie współczesnej, ważnej zarówno treściowo jak i artystycznie, dramaturgii. Wybrane utwory, głównie nagrodzone i wyróżnione, zostaną opublikowane w 45. zeszycie Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży.

Do konkursu można zgłaszać sztuki teatralne, które nie były wcześniej publikowane ani realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

Każdy autor może zgłosić dwa teksty.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 20 tysięcy złotych.