28. konkurs literacki „O Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów”

Opublikowano 2019-07-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursów jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkursy mają charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

Wiersze wydrukowane w 3 egz. należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.500 zł.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-01