16. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2022-10-23

Opis

Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Prezydent Miasta Gdyni.

Konkurs organizuje Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Ideą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest promocja polskiej sztuki dramaturgicznej, inspirowanie nowych zjawisk w obrębie dramatu oraz ułatwienie im włączenia do publicznego obiegu w formie spektakli teatralnych, pokazów warsztatowych, czytań czy publikacji książkowych.

Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2022 roku.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. 

Każdy autor może zgłosić do konkursu dwa utwory.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu