15. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2021-10-22

Opis

Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Prezydent Miasta Gdyni.

Organizację konkursu powierzono Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Ideą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest promocja polskiej sztuki dramaturgicznej, inspirowanie nowych zjawisk w obrębie dramatu oraz ułatwienie im włączenia do publicznego obiegu w formie spektakli teatralnych, pokazów warsztatowych, czytań czy publikacji książkowych.

Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2021 roku.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jednocześnie mailem należy przesłać utwór w wersji elektronicznej.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dwa utwory.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu