14. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2020-10-21

Opis

Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Prezydent Miasta Gdyni. Organizację konkursu powierzono Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Ideą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest promocja polskiej sztuki dramaturgicznej, inspirowanie nowych zjawisk w obrębie dramatu oraz ułatwienie im włączenia do publicznego obiegu w formie spektakli teatralnych, pokazów warsztatowych, czytań czy publikacji książkowych.

Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2020 roku.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dwa utwory.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.