Advertisement

Advertisement

13. Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”

Opis

27.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat i posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady konkursu w skrócie
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną" oraz „Osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami".

Laureaci zostaną wyłonieni przez jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin.

Prace można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin zgłaszania prac mija 17 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00.

Nagrody
W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 5.000 zł
• II miejsce – 3.000 zł
• III miejsce – 2.000 zł

Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane w specjalnym tomiku, wraz z utworami wyróżnionymi w konkursie literackim dla lekarzy „Przychodzi wena do lekarza".

Strona konkursu