13. Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Opublikowano 2019-12-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest m.st. Warszawa.

Opis
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2019 roku. 

Książki można zgłaszać w następujących kategoriach: 
• literatura piękna – proza;
• literatura piękna – poezja;
• literatura dziecięca – tekst i ilustracje;
• edycja warszawska (varsaviana).

Kandydatury można zgłaszać za pośrednictwem formularza lub listownie.

Nagrody 
Wysokość Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w poszczególnych kategoriach:
• literatura piękna – proza: 30.000 zł
• literatura piękna – poezja: 30.000 zł
• literatura dziecięca: 30.000 zł (tekst) i 30 000 zł (ilustracje)
• edycja warszawska: 30.000 zł
• warszawski twórca: 100.000 zł. W tej kategorii rozpatrywany jest całokształt twórczości literackiej kandydatów do nagrody – wybitnych pisarzy, w szczególny sposób związanych z Warszawą.

Wysokość nagród dla autorów nominowanych, którzy nie zostali laureatami:
• literatura piękna – proza: 2 x 5.000 zł
• literatura piękna – poezja: 2 x 5.000 zł
• edycja o tematyce warszawskiej: 2 x 5.000 zł
• literatura dziecięca – 2 x 5.000 zł (tekst) i 2 x 5.000 zł (ilustracje)

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-31