13. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2019-10-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Gmina Gdynia oraz Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2019 roku.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dwa utwory.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania/szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-31