13. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Opublikowano 2021-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem i fundatorem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Zasady konkursu w skrócie
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę reporterską. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy i autorzy książek.

Celem konkursu jest uhonorowanie Ryszarda Kapuścińskiego, poprzez wyróżnianie i promocję najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce w 2021 roku.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

Jury Nagrody:
1) Katarzyna Surmiak-Domańska - przewodnicząca Jury;
2) William Brand;
3) Elżbieta Sawicka;
4) Taciana Niadbaj;
5) Wojciech Jagielski.

Więcej informacji w regulaminie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2022 r.

Strona konkursu